Мисија

Мисија

Промовирање на Турција, турскиот јазик, културното наследство и уметност, равивање на пријателството мегу Турција и останатите земји, зголемување на културната соработка и во врска со ова да ги достави на располагање на светската јавност документацијата и знаењата како и давање услуги во странство на оние кои сакат да стекнат знаење во врска со турскиот јазик, култура и уметност.