Визија

Визија

Под главните подглавја култура, уметност давање на странци едукација на турски јазик со активностите кои ке бидат водени во повеке земји како и со остварените соработки да се обезбеди подобро и поточни извори запознавање на Турција од страна останатите светски народи.