23 април Денот на националниот суверенитет и детето

24/04/2019

По повод 23 април Денот на националниот суверенитет и детето, Институтот Јунус Емре еднодневно им го препуштивме на децата. Oд нашите најмали слушнавме прекрасни идеи за како да се зачува и промовира нашата култура. Децата уште еднаш истакнаа дека биднувањето дете во Румелија по природа подразбира дека треба да се сноси одговорност уште од најмали години. И ние како Институт одлучивме да ги имплементираме дел од идеите на децата за промовирање на турската култура, уметност и турскиот јазик. На сите деца им го честитаме 23 април - Денот на националниот суверенитет и детето.