IV. ИНЕС Меѓународен конгрес за академски истражувања

Yazıcı-dostu sürüm

Почитувани Научници,

Особена чест ни е да Ве поканевме да присуствувате на IV. ИНЕС Меѓународен конгрес за академски истражувања кое ќе се одржи во период од  30 Октомври до 3 Ноември 2018 година.  Конгресот ќе се реализира во заедничка соработка со Универзитетот Алааддин Кејкубат од Аланаја,  Универзитетот Селчук, Универзитетот за Храна и Земјоделство од Коња, Универзитетот Амасија, Аланија ХЕП Универзитет и Универзитетот ДТИ (Словачка) и Општина Алања. 

Целта на конгресот е; на едно место да се соберат голем број на научници и да споделат практики и искуства од научните области; Образовни науки, Социјални и Хуманистички Науки, Спорт и Ликовна Уметност, Природни Науки и Математика, Земјоделството, Природни Науки и Инженерство. Да се обезбеди научна и социјална интеракција, да се допринесе научниците да соработуваат меѓусебно, крајна цел е создавање на нови перспективи и работни простори.

Резимеата на презентациите на учесниците на Конгресот, целосните текстови на учесниците по нивна желба ќе се објави во вид на  е-книга. Покрај тоа, во рамките на конгресот ќе се организира меѓународна групна изложба.

Ценети научници, ќе ни биде задоволство да Ве поканиме на ”IV. ИНЕС Меѓународен конгрес за академски истражувања” кое ќе се одржи во период од  30 Октомври до 3 Ноември 2018 година. Ви посакуваме успеси во Вашите истражувања.

 

Со почит.

Организационен Комитет на Конгресот