Се одржа свечена програма за доделување на сертификати за завршен курс по турски јазик

20/10/2017

На 5 октомври 2017 год.(Четврток) во рамките на Институтот Јунус Емре – Турски Културен Центар Скопје правото да се здобијат со сертификат за изучување на турски јазик за завршено А1, А2, Б1, Б2, Ц1 ниво го стекнаа вкупно 73 курсисти.

На церемонијата, сертификатите на вкупно 73 курсисти за успешно завршен курс им беа доделени од страна на новиот Директор Почитуван Др. Шемсетин ШЕЌЕР и Почитуваните Професори во Институт Јунус Емре – Турски Културен Центар Скопје. Со мисија која Институтот Јунус Емре ја предводи во целиот свет така и во Скопје, пренесувањето на културното наследство на Р. Турција во Р.Македонија, запознавање на турскиот јазик, промоција на турската култура и уметност, развивање на блиското пријателство меѓу Р.Турција и Р.Македонија, нагласувајки го развојот на културната размена, Директорот, Почитуван Др. Шемсетин ШЕЌЕР на курсистите кои успешно го завршија курсот по турски јазик им посака понатамошни успеси.

Институт Јунус Емре – Турски Културен Центар Скопје предава турски јазик близу 7 години

Институт Јунус Емре – Турски Културен Центар Скопје образование и изучување на турски јазик овозможува веке седум гдини со несмалено темпо и интензитет со секој изминат ден јакнејки ги врските со државните институтции во Р.Македонија, расте и бројот на курсисти од Министерствата на Р.Македонија и од другите државни институции како и поширока лепеза (Дипломати, студенти, пензионирани, работници, работодавци) на групиги запознава со турскиот јазик.

Како Институт Јунус Емре – Турски Културен Центар Скопје им честитаме на сите наши курсисти кои го стекнаа правото и се здобија со сертификат и им посакуваме понатамошни успеси.