Театарската претстава „Сарикамиш - бела тага“ во Гостивар

01/11/2019

Од страна на Институтот Јунус Емре Скопје во рамки на програмата организирана од театарското атеље „Ојунбозан“ во Домот на култура во Гостивар беше прикажана театарската претстава „Сарикамиш - бела тага“.

Изведбата реализирана со цел на сеќавање на трагичниот настан од 1914 година при кој турските војници при операцијата паднаа мрзнувајќи, намеруваше да ги потсети херојските жртвувања на нашите предци и пренесувањето на овие виши вредности до младите генерации. 

Со изведбата на која беа изведени сцени како отоманските војници и покрај сите макотрпни зимски услови во Сарикамиш со верба и посветеност се бореа во одбрана на татковината, беше изразена почит и благодарност до 90.000 - те мартири кои ги изгубија нивните животи при трагичниот настан во Сарикамиш.